Production Capacity

नियंत्रण इन्स्ट्रुमेंट एकत्र 1

नियंत्रण इन्स्ट्रुमेंट एकत्र 2

नियंत्रण कॅबिनेट एकत्र

संपूर्ण मशीन एकत्र

चाचणी

तयार झालेले उत्पादन