व्यापार क्षमता

प्रमाणित
प्रतिशत निर्यात: 27.00%
निर्यात मोड: आफु निर्यात लाइसेन्स छ
भाषा बोलचाल: अंग्रेजी
कुल वार्षिक आय: गोप्य
कुल निर्यात आय: गोप्य
शीर्ष 3 बजार
घरेलू बजार
उत्तर अमेरिका
दक्षिण पूर्व एशिया


WhatsApp अनलाइन च्याट!