Production Capacity

Контрола инструмента за монтажу 1

Контрола инструмента за монтажу 2

Контрола Кабинет Склапање

Цела машина Склапање

тестирање

готов производ