ความจุการค้า

ได้รับการยืนยัน
การส่งออกร้อยละ: 27.00%
โหมดการส่งออก: มีใบอนุญาตส่งออกเอง
ภาษาพูด: อังกฤษ
รายได้ประจำปีทั้งหมด: ลับ
รวมรายได้การส่งออก: ลับ
Top 3 ตลาด
ตลาดในประเทศ
อเมริกาเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


WhatsApp แชทออนไลน์!