Production Capacity

1 o'rnatilgan nazorat Instrument

2 o'rnatilgan nazorat Instrument

Nazorat Mahkamasi o'rnatish

Barcha Machine o'rnatish

Testing

tayyor mahsulot