Nâng cao năng lực thương mại

đã xác minh
Tỷ lệ xuất khẩu: 27,00%
Xuất Mode: Có Giấy phép xuất khẩu riêng
Ngôn ngữ sử dụng: Anh
Tổng doanh thu hàng năm: bí mật
Tổng xuất khẩu Doanh thu: bí mật
Top 3 Markets
Thị trường trong nước
Bắc Mỹ
Đông Nam Á


WhatsApp Online Chat!