Production Capacity

Хяналтын хэрэгсэл 1 бүрдүүлэх

Хяналтын Багажийн 2 бүрдүүлэх

Хяналтын газрын угсралтын

Бүх машин угсралтын

тест хийх

Бэлэн бүтээгдэхүүн