Aýratyn önümler

 • Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.

  HYZMAT

  Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.
 • Biz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmalyBiz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmaly

  Hünärment

  Biz professional öndüriji.10 ýyllyk satuw we tehniki tejribäňiz bolmaly
 • Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.

  HYZMATDAŞ

  Bütin dünýäde hyzmatdaş ulgamyny döretdik.
 • maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.

  OEM

  maşynda ökde we tejribeli ajaýyp topar döretdik.

BIZ hakda

“Yunboshi Technology”, guradyş tehnologiýasynyň on ýyllyk ösüşinde çyglylygy gözegçilikde saklamak boýunça öňdebaryjydyr.Kompaniýa, gün, derman, elektronika, ýarymgeçiriji we toplumlaýyn zynjyr gaplamalarynda birnäçe bazar üçin çyglylygy dolandyrmak tehnologiýalaryny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär.Kompaniýa diňe bir adaty önümleri hödürlemän, eýsem üpjün edýär

Müşderileri takyk barlamak we komponentleri saklamak üçin zerur enjamlary.

GÖRNÜŞ ARERI