អំពី

Yunboshi ច្ចេកវិទ្យាគឺការត្រួតពិនិត្យសំណើមអាជីវកម្មវិស្វកម្មមួយដែលបានកសាងឡើងនៅលើឈានមុខគេដប់ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាស្ងួត។ ឥឡូវនេះវាត្រូវបានទទួលការបង្កើនការវិនិយោគរយៈពេលនៃការពង្រីកនៃការផ្តល់ជូននិងផលិតផលរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្តោតទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសំណើមនៃទីផ្សារក្នុងជួរឱសថអេឡិចត្រូនិ semiconductor និងវេចខ្ចប់មួយ។

វាត្រូវបានគេជឿថាការស្រាវជ្រាវគួរតែមានការដោយគ្មានព្រំដែននិងជាច្រើននៃផលិតផលដែលយើងផ្តល់ជូនបានមកនៅក្នុងកន្លែងទីផ្សារនេះដោយផ្អែកលើតម្រូវការការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។ យើងមិនត្រឹមតែផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានស្ដង់ដារ, យើងបានផ្តល់នូវអតិថិជនរបស់យើងឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីសាកល្បងនិងការផលិតផលិតផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មវិធីជំនួស។


ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការ

  • YUNBOSHI Dehumidifiers Reduce Indoor ...
  • YUNBOSHI HUMIDITY CONTRAOL CABINETS P...
  • 13th ASEM Summit Postponed To Mid-202...

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!