Εμπόριο Χωρητικότητα

Verified
Εξαγωγή Ποσοστό: 27.00%
Εξαγωγή Λειτουργία: Έχετε δικό έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής
Ομιλούσα γλώσσα: Αγγλικά
Συνολική Ετήσια Έσοδα: εμπιστευτικός
Σύνολο εσόδων από εξαγωγές: εμπιστευτικός
Top 3 αγορές
Εγχώρια αγορά
Βόρεια Αμερική
Νοτιοανατολική Ασία


WhatsApp Online Chat!